top of page

Shiver my timbers

"Shiver me timbers" (of "shiver my timbers" in Standaard Engels) is een uitroep in de vorm van een schijnzwering die gewoonlijk wordt toegeschreven aan de spraak van piraten in fictie. Het wordt door auteurs gebruikt als literair middel om schok, verrassing of ergernis uit te drukken. De uitdrukking is gebaseerd op echt nautisch jargon en is een verwijzing naar de timbers, de houten steunframes van een zeilschip. Op zware zeeën werden schepen opgetild en zo hard neergeslagen dat de timbers "sidderden", waardoor de matrozen schrokken. Zo'n uitroep was bedoeld om een ​​gevoel van angst en ontzag over te brengen, vergelijkbaar met "Nou, blaas me neer!" of "Moge God me levend en wel slaan". Omdat het schip op volle zee de 'wereld' van de matrozen was, kan het ook worden geïnterpreteerd als een uitroep voor "shake my world", aangezien het onderwerp waarnaar wordt verwezen een potentieel 'wereldschuddende' gebeurtenis zou kunnen zijn of kan worden beschouwd.


Wij zingen het openingsnummer van de film Muppet Treasure Island uit 1996 met Brian Henson met de titel "Shiver My Timbers". Verschillende varianten uit het originele boek zijn in het refrein te horen, waaronder "shiver my soul", "shiver my bones", "shiver my sides" en "shiver my sails".

bottom of page