top of page

Five o'clock in the morning

Dit Schotse liedje beschrijft het leven van schotse vissers als zij uit Steòrnabhagh (Stornoway) in  het noordoosten van Schotland vertrekken om te vissen (haring) op de Minches. De zee tussen  de eilandengroep de Hebriden en het vaste land van Schotland.  

Steòrnabhagh ligt aan de oostkust van  het eiland, aan de zuidrand van  een schiereiland in de Minch.   De stad is het aankomstpunt van  de veerboot vanuit Ulapul op het  vasteland, en is in wezen de enige stad  op de Buiten-Hebriden; het is dan ook  bestuurlijk gezien de hoofdnederzetting.  


In Steòrnabhagh is de nijverheid tot  bloei gekomen vanaf de 18de eeuw: de  plek functioneert sinds die tijd als  verbinding met het Schotse vasteland,  en alhoewel de eilanden reeds 9000  jaar bewoond zijn, is de verstedelijking  van het gebied rond Steòrnabhagh pas  in de vroege 20e eeuw op gang  gekomen. Steòrnabhagh telt ruim 5600  inwoners. De stad heeft een  universiteitscampus, het Lews Castle  College, gevestigd in een 19de-eeuws  Stornoway  The Minches  Loch Ness  kasteel dat uitkijkt over de haven. Het  ziekenhuis van de Westelijke Eilanden is er gevestigd, en patiënten van zuidelijker eilanden  worden er per helikopter heen getransporteerd.   Wettelijk is vastgelegd dat de officiële taal van het district Eilean Siar („Westelijke Eilanden“), en  dus ook van de stad Steòrnabhagh, het Schots-Gaelisch is.  De stad is nog altijd een zeer kerkelijk en telt circa 10 kerken. De vissersplaats wordt daarom  ook wel met het Nederlandse Urk vergeleken.

bottom of page